Karol Król, HomeProject
A  |  A  |  Reset Zoom
line
PDF
print
Organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem danych z perspektywy zagrożeń phishingu
Organizacja i Zarządzanie, 2(30) 2015, 19-32 (ISSN 1899-6116)
Kwartalnik Naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Autorzy: Karol Król
Wraz z rozwojem i dostępnością Internetu obserwuje się wzrost aktywności przestępczej w sieci. Próby wyłudzenia informacji strategicznych są coraz częstsze. Stanowi to wyzwanie nie tylko dla indywidualnych użytkowników, ale również dla kadry zarządzającej personelem przedsiębiorstw. Celem pracy jest przedstawienie mechanizmu oszustwa internetowego typu "spear phishing", polegającego na próbie wyłudzenia danych autoryzacji dostępu do internetowych kont prywatnych lub służbowych. W pracy przedstawiono założenia niskonakładowego, uniwersalnego audytu wewnętrznego, który w sposób kontrolowany pozwoliłby na sondaż stopnia wyszkolenia i podatności pracowników na próby wyłudzenia poufnych danych... [czytaj więcej]

Cytuj (APA): Król, K. (2015). Organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem danych z perspektywy zagrożeń phishingu. Organizacja i Zarządzanie, 2(30), 19-32.

line
PDF
print
Zastosowanie języków skryptowych JavaScript w przetwarzaniu
i wizualizacji danych przestrzennych na przykładzie planu miejscowego gminy Tomice
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 29, 247-255 (ISBN 978-83-62673-28-5)
Uniwersytet Wrocławski
Autorzy: Tomasz Salata, Karol Król
Publikowanie informacji przestrzennej jest z reguły końcowym etapem pracy nad projektem z dziedziny planowania przestrzennego. W interesie wykonawcy projektu jest możliwość szybkiego dotarcia do odbiorcy wykorzystując dostępne środki przekazu. Zatem opracowanie prostego i efektywnego narzędzia pozwalającego rozpowszechnić projekt rysunku MPZP jest czynnikiem niejednokrotnie kluczowym. Zaprezentowana w publikacji metoda generowania aktywnej mapy wyświetlanej w przeglądarce internetowej odbiorcy bez użycia zaawansowanych serwerów geodanych wychodzi naprzeciw redukcji kosztów obsługi serwisu i dostępu do treści projektu... [czytaj więcej]

Cytuj (APA): Salata, T., Król, K. (2012). Zastosowanie języków skryptowych JavaScript w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych na przykładzie planu miejscowego gminy Tomice. W: D. Ilnicki, K. Janc (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego: Tom 29. Badania Regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (247-255). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

line
1 2